Show Less
You do not have access to this content

Transforming Gender and Family Relations

How Active Labour Market Policies Shaped the Dual Earner Model

Åsa Lundqvist

This book is about how the activation of women into paid work was accomplished. It looks at the ideational grounds and the concrete measures that created the conditions for increasing the employment ratio of women, and thus also a farewell to male breadwinning.
Show Summary Details
This content is available to you

References

How Active Labour Market Policies Shaped the Dual Earner Model

Åsa Lundqvist

UNPUBLISHED SOURCES FROM THE AMS ARCHIVE

Annual Report (1964), Stockholm: AMS.

Annual Report (1965), Stockholm: AMS.

Cirkulärmeddelande, 31 August 1965, bulletin written by adviser Anna-Greta Leijon, Stockholm: AMS.

Draft for Kontenta magazine, 1966.

Extract from a transcript of a five-minute speech at the women’s course at Runö School, 24 April – 7 May 1966.

Final report of AMS information activities, 1967.

Folder, Startkurs för anställning i industri (1965), Stockholm: AMS.

Från vår synpunkt sett … om jämställdhet i själva verket (1982), Pamphlet, Stockholm: AMS.

Koncept (1966), Printed copies, Stockholm: AMS.

Letter from Ruben Rausing to Bertil Olsson, Lund, 12 November 1965.

Meddelanden från utredningsbyrån, 10 October 1966, Stockholm: AMS.

Meddelanden från utredningsbyrån, 18 October 1966, Stockholm: AMS.

Memo re Målsättningen för den externa informationen, 5 May 1966, Stockholm: A-Bureau.

Memo re The Future on Tax Policies (1966) Stockholm: A-Bureau.

Memo re Working Group for Increased Labour Market Information to Families (1967), Stockholm: A-Bureau.

Minutes recorded at a meeting at the Swedish Agency for Public Management, Inquiry Department 3, A. Bauer, 6 December 1966.

Minutes recorded at a meeting of the Working Group for Increased Labour Market Information to Families, 17 October 1966.

Minutes recorded at the AMS, A-Bureau, Lilly Mattsson, 17 October 1966.

Notes from meetings with the film group within the Working Group for Increased Labour Market Information to Families, 19 September and 21 November 1966.

Notes from the meeting of the Working Group for Increased Labour Market Information to Families, 26 January 1967.

Notes taken during deliberations at the Örebro County Labour Board, 31 January 1966, AMS archives, Söderhamn.

Position register, AMS, 1 July 1966.

Statement at a press conference by Ivar Löfqvist, director-general of the Swedish Agency for Public Management, November 1966.

Stencil, A-Bureau, 29 October 1965.

Stencil, Emanuelsson, 3 October 1966.

Stencil, Ingeborg Jönsson, 1 March 1965.

Stencil, Sammanfattning av Familjeberedningens PM angående utbyggnad av samhällets barntillsyn (authored by adviser Anna-Greta Leijon), A-Bureau, 20 January 1966.

Stencil, Swedish Radio, 6 August 1965.

PRINTED SOURCES

Arbetet, 9 September 1966.

Platsjournalen, no. 36, 1965.

Smålandsposten, 29 August 1966.

Vuxna väljer yrke (1968), Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.

INTERVIEWS

Interviews with: three directors-general of AMS; former employees at the Activation Section in Stockholm; activation inspectors; heads of county labour boards; job centre advisers and career guidance counsellors; former editor of the Platsjournalen.

SWEDISH RADIO ARCHIVE

Hemmafru byter yrke, Swedish Radio.

SWEDISH TELEVISION, OPEN ARCHIVE

Link to the film Aktuellt – Badpojkar: http://www.oppetarkiv.se/sok/?q=christina+hanseg%C3%A5rd.

LITERATURE

Abrams, Philip (1982), Historical Sociology, London: Open Books.

Adams, Julia, Elisabeth Clemens and Ann Shola Orloff (eds) (2005), Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology, Durham, NC: Duke University Press.

Almgren, Nina (2006), Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget, Umeå: Department of Historical Studies, Umeå University.

Alsarve, Jenny, Åsa Lundqvist and Christine Roman (2017), Ensam mamma: Dilemman, resurser, strategier, Malmö: Gleerups förlag.

Ålund, A. (1988), ‘Invandrarkvinnor och problemideologier – om möjligheter och begränsningar i den privata och offentliga sfären’, Sociologisk forskning, 1, 32–47.

Åmark, Klas (1993), Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden, Stockholm: Tiden.

Antonsson, Hanna (2008), Kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige, Report 2008:07, Stockholm: Vinnova.

Arbetsmarknadspolitik i förändring (1992), Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetsmarknadspolitik i förändring (1998), Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen.

Axelsson, Christina (1992), Hemmafrun som försvann: Övergången till lönearbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968–1981, Stockholm: Swedish Institute for Social Research.

Barbier, J.-C. and W. Ludwig-Mayerhofer (2004), ‘Introduction: The Many Worlds of Activation’, European Societies, 6 (4), 423–436.

Baude, Annika (ed.) (1992), Visionen om jämställdhet, Stockholm: SNS förlag.

Béland, Daniel and Robert Henry Cox (eds) (2011), Ideas and Politics in Social Science Research, Oxford: Oxford University Press.

Benner, Mats (1997), Politics of Growth: Economic Regulation in Sweden, 1930–1994, Lund: Arkiv förlag.

Benner, Mats and Torben Bundgaard Vad (2000), ‘Sweden and Denmark: Defending the Welfare State’, in Wolfgang Scharpf and Vivien Schmid (eds), Welfare and Work in the Open Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 399–466.

Bergman, Helena (2003), Att fostra till föräldraskap: Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat, 1900–1950, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.

Bergqvist, Christina (ed.) (1999), Equal Democracies: Gender and Politics in the Nordic Countries, Oslo: Scandinavian University Press in co-operation with the Nordic Council of Ministers.

Berner, Boel (2011), ‘Det amerikanska hemmet möter “folkhemmet”: Teknik och politik i det svenska hushållsarbetets modernisering’, in Dorthe Gert Simonsen and Iben Vyff (eds), Amerika og det gode liv 1950–70, Odense: University Press of Southern Denmark, pp. 101–118.

Boëthius, Monica (ed.) (1965), Hemmafru byter yrke, Stockholm: Sveriges radios förlag.

Boëthius, Monica (1967), Har vi råd med fruar? En ofullständig handbook i misshushållningens alla grenar, Stockholm: Proprius förlag.

Bonoli, G. (2010), ‘The Political Economy of Active Labour-Market Policy’, Politics and Society, 9 (38), 435–457.

Bonoli, Giuliano (2013), The Origins of Active Social Policy: Labour Market and Child Care Policies in a Comparative Perspective, Oxford: Oxford University Press.

Broberg, Gunnar and Nils Roll-Hansen (eds) (1996), Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland, East Lansing: Michigan State University Press.

Brun-Gullbrandsen, Sverre, Edmund Dahlström, Gösta Dahlström, Harriet Holter, Stina Thyberg and Per Olav Tiller (1962), Kvinnors liv och arbete: Svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsproblem, Stockholm: Prisma.

Bystedt, Britt-Marie (1965), ‘Ta yrket på allvar’, in Monica Boëthius (ed.), Hemmafru byter yrke, Stockholm: Sveriges radios förlag, pp. 36–43.

Clasen, J. and D. Clegg (2006), ‘Beyond Activation: Reforming European Unemployment Protection Systems in Post-Industrial Labour Markets’, European Societies, 8 (4), 527–553.

Crona, Elisabeth (ed.) (1975), Till Inger och alla andra kvinnor, Kristianstad: Kristianstads boktryckeri.

Daly, M. (2011), ‘What Adult Worker Model? A Critical Look at Recent Social Policy Reform in Europe from a Gender and Family Perspective’, Social Politics, 18 (1), 1–23.

de los Reyes, P. (1998), ‘I skärningspunkten mellan genus och etnicitet: Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv’, Arbetsmarknad och Arbetsliv, 4 (1), 13–31.

de los Reyes, P. (2000), ‘Folkhemmets Paradoxer: Genus och etnicitet i den svenska modellen’, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2, 27–46.

Dunaway, David K. and Willa K. Baum (1996), Oral History: An Interdisciplinary Anthology, London: Altamira Press.

Duvander, Ann-Zofie, Tommy Ferrarini and Mats Johansson (2015), Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet, Stockholm: Finansdepartementet.

Edebalk, Per Gunnar (1996), Välfärdsstaten träder fram: Svensk socialförsäkring 1884–1955, Lund: Arkiv förlag.

Edling, Nils (2010), ‘The Making of Nordic Unemployment: Experts and Public Policy in Denmark and Sweden 1890–1910’, in Åsa Lundqvist and Klaus Petersen (eds), In Experts We Trust: Knowledge, Politics and Bureaucracy in Nordic Welfare States, Odense: University Press of Southern Denmark, pp. 119–148.

Ellingsæter, Anne-Lise and Arnlaug Leira (eds) (2006), Politicizing Parenthood in Scandinavia: Gender Relations in Welfare States, Bristol: Policy Press.

Elmqvist, A.-M. (1993), ‘Porten till arbete’, En skriftserie från Arbetets museum, 2, 18–20.

Elvander, Nils (1972), Svensk skattepolitik 1945–1970: En studie i partiers och organisationers funktioner, Stockholm: Rabén & Sjögren.

Eriksson, Nancy (1964), Bara en hemmafru: Ett debattinlägg om kvinnan i familjen, Stockholm: Mauritzons boktryckeri.

Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol (eds) (1985), Bringing the State Back In, New York: Cambridge University Press.

Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen (1951), Stockholm: LO.

Ferrarini, Tommy (2006), Families, States and Labour Markets: Institutions, Causes and Consequences of Family Policy in Post-War Welfare States, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Florin, Christina (1999), ‘Skatten som befriar: Hemmafruar mot yrkeskvinnor i 1960-talets särbeskattningsdebatt’, in Christina Florin, Lena Sommestad and Ulla Wikander (eds), Kvinnor mot kvinnor: Om systerskapets svårigheter, Stockholm: Norstedts, pp. 106–135.

Florin, Christina (2002), ‘Visionära byråkrater: Jämställdhetens politisering under 1960- och 1970-talen’, in Anja Hirdman (ed.), Revolution på svenska – om jämställdhetens institutionalisering, politisering och expansion 1972–1976, Vittnesseminarium, 9 October, Stockholm: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, pp. 15–22.

Florin, Christina and Bengt Nilsson (2000), Någonting som liknar en oblodig revolution: Jämställdhetens politisering under 1960- och 1970-talen, Umeå: Umeå universitet.

Förskolan i politiken: Om intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt (2015), Stockholm: Regeringskansliet.

Frangeur, René (1998), Yrkeskvinna eller makens tjänarinna: Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, Lund: Arkiv.

Frank, Denis (2005), Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: En studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare, 1960–1972, Växjö: Växjö University Press.

Furåker, Bengt (1986), Stat och arbetsmarknad: Studier i svensk rörlighetspolitik, Lund: Arkiv förlag.

Giesecke, Curt-Steffan (1965), ‘Arbetslivet och kvinnorna’, in Monica Boëthius (ed.), Hemmafru byter yrke, Stockholm: Sveriges radios förlag, pp. 7–12.

Gornick, Janet C. and Marcia K. Meyer (2009), ‘Institutions That Support Gender Equality in Parenthood and Employment’, in Janet C. Gornick and Marcia K. Meyer (eds), Gender Equality: Transforming Family Divisions of Labor, London: Verso, pp. 3–66.

Gorz, André (1984), Vägen till paradiset: Bortom arbetssamhället, Stockholm: Alfabeta.

Government Bill no. 52 to the Riksdag Concerning Guidelines for the Labour Market Policy, etc. (1966).

Hacker, Jacob S., Paul Pierson and Kathleen Thelen (2015), ‘Drift and Conversion: Hidden Faces of Institutional Change’, in James Mahoney and Kathleen Thelen (eds), Advances in Comparative-Historical Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 180–210.

Håkansson, Peter and Anders Nilsson (eds) (2013), Yrkesutbildningens formering i Sverige, 1940–1975, Lund: Nordic Academic Press.

Hatje, Ann-Catrin (1974), Befolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen, Stockholm: Allmänna förlaget.

Hatje, Ann-Catrin (1999), Från treklang till triangeldrama: Barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880–1940-talen, Lund: Historiska Media.

Hermansson, Jörgen (2003), Politik på upplysningens grund: Om den demokratiska reformismens möjligheter och problem, Stockholm: Liber.

Hernes, Helga (1987), Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism, Oslo: Norwegian University Press.

Hill, Michael (1993), Archival Strategies and Techniques, Qualitative Research Methods Series 31, London: Sage.

Hirdman, Yvonne (1989), Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm: Carlssons.

Hirdman, Yvonne (1998), Med kluven tunga: LO och genusordningen, Stockholm: Atlas.

Hirdman, Yvonne (2014), Vad bör göras? Jämställdhet och politik under femtio år, Stockholm: Ordfront.

Hort, Sven E.O. (2014), Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden, Vol. 1: History, Policies and Institutions, Lund: Arkiv förlag.

Immergut, Ellen (1998), Health Politics: Interests and Institutions in Western Europe, Cambridge: Cambridge University Press.

Jensen, J. (2015),’The Fading Goal of Gender Equality: Three Policy Directions That Underpin the Resilience of Gendered Socio-Economic Inequalities’, Social Politics, 22 (4), 539–560.

Jessop, Bob (2002), The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity Press.

Johansson, Jan (1992), Det statliga kommittéväsendet: Kunskap, kontroll, konsensus, Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.

Jönsson, Bengt (1970), Daghem och samhällsekonomi, Stockholm: LO.

Ju 1973:03, Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, Stockholm: Justitiedepartementet.

Junestav, Malin (2008), ‘Arbetslinjen i sociallagstiftningen – från nödhjälp till aktivitetsgaranti’, in Hans Swärd and Marie-Anne Egerö (eds), Villkorandets politik: Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu, Malmö: Egalité förlag, pp. 99–112.

Karlsson, Gunnel (2001), Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP, Lund: Arkiv.

Kjellberg, A. (2011), ‘Storkonflikten 1980 och andra stora arbetskonflikter i Sverige’, Arbetarhistoria, 33 (2–3), 33–40.

Klinth, Roger (2002), Att göra pappa med barn: Den svenska pappapolitiken, 1960–95, Umeå: Boréa bokförlag.

Knocke, Wuokko (1991), Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, Stockholm: Arbetslivscentrum.

Knocke, Wuokko (2006), ‘Den strukturella diskrimineringens försåtlighet – ett historiskt och nutida perspektiv’, in SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete, Stockholm: Kulturdepartementet, pp. 41–68.

Köhler, Peter, Katarina Thorén and Rikard Ulmestig (2010), ‘Activation Policies in Sweden: “Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue”’, in Werner Eichhorst, Otto Kaufmann and Regina Konle-Seidl (eds), Bringing the Jobless into Work? Experiences with Activation Schemes in Europe and the US, Berlin: Springer, pp. 257–296.

Koven, Seth and Sonya Michel (eds) (1993), Mothers of a New World: Maternalist Politics and the Origins of Welfare States, London: Routledge.

Kvist, Jon, Lisbeth Pedersen and Peter Köhler (2008), ‘Making All Persons Work: Modern Active Labour Market Policies’, in Werner Eichhorst, Otto Kaufmann and Regina Konle-Seidl (eds), Bringing the Jobless into Work? Experiences with Activation Schemes in Europe and the US, Berlin: Springer, pp. 221–256.

Leimar, Tord (1988), Återblick: Några hågkomster och hållpunkter från arbetsmarknadsverkets historia, Stockholm: Arbetsmarknadsverket.

Leira, Arnlaug (2002), Working Parents and the Welfare State: Family Change and Policy Reform in Scandinavia, Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, J. (1992), ‘Gender and the Development of Welfare Regimes’, Journal of European Social Policy, 2 (3), 159–173.

Lewis, J. (1997), ‘Gender and Welfare Regimes: Further Thoughts’, Social Politics, 4 (2), 160–177.

Lewis, Jane (2001), The End of Marriage: Individualism and Intimate Relations, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Lewis, Jane (2009), Work–Family Balance, Gender and Policy, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Lewis, Jane and Ilona Ostner (1995), ‘Gender and the Evolution of European Social Policies’, in Stephan Leibfried and Paul Pierson (eds), European Social Policy: Between Fragmentation and Integration, Washington, DC: Brookings Institution Press, pp. 159–193.

Lindvall, J. and B. Rothstein (2006), ‘The Fall of the Strong State’, Scandinavian Political Studies, 29 (1), 47–63.

Lipsky, Michael ([1980] 2010), Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russell Sage Foundation.

Lister, Ruth (1997), Citizenship: Feminist Perspectives, New York: New York University Press.

Lövgren, Britta (1993), Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930–40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut, Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Lundahl, Lisbeth (1997), Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken, 1944–90, Umeå: Boréa.

Lundberg, Erik (1983), Ekonomiska kriser förr och nu, Stockholm: SNS förlag.

Lundquist, Lennart (1998), Demokratins väktare: Ämbetsmännen och vårt offentliga etos, Lund: Studentlitteratur.

Lundqvist, Åsa (2001), Bygden, bruket och samhället: Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900–1979, Lund: Arkiv förlag.

Lundqvist, Åsa (2007), Familjen i den svenska modellen, Umeå: Boréa bokförlag.

Lundqvist, Åsa (2011), Family Policy Paradoxes: Gender Equality and Labour Market Regulation in Sweden 1930–2010, Bristol: Policy Press.

Lundqvist, Åsa and Klaus Petersen (eds) (2010), In Experts We Trust: Knowledge, Politics and Bureaucracy in Nordic Welfare States, Odense: University Press of Southern Denmark.

Mangini, Shirley (1996), Memories of Resistance: Women’s Voices from the Spanish Civil War, New Haven, CT: Yale University Press.

McBride, Dorothy E. and Amy G. Mazur (2012), The Politics of State Feminism: Innovation on Comparative Research, Philadelphia, PA: Temple University Press.

McBride Stetson, Dorothy (ed.) (2001), Abortion Politics, Women’s Movements, and the Democratic State: A Comparative Study of State Feminism, Oxford: Oxford University Press.

McBride Stetson, Dorothy and Amy G. Mazur (eds) (1995), Comparative State Feminism, London: Sage.

Meidner, Rudolf (1954), Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning, Stockholm: Konjunkturinstitutet.

Meidner, Rudolf (1998), ‘Arbetsmarknadens ideologiska bakgrund’, in Berndt Molin (ed.), Visioner och vardag: 50 års aktiv arbetsmarknad, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, pp. 127–138.

Melander, Majken (1965), ‘På ny kula i hemmet’, in Monica Boëthius (ed.), Hemmafru byter yrke, Stockholm: Sveriges radios förlag, pp. 13–29.

Milner, Henry and Eskil Wadensjö (eds) (2001), Gösta Rehn, the Swedish Model and Labour Market Policies, Aldershot: Ashgate.

Moberg, Eva ([1962] 2003), ‘Kvinnans villkorliga frigivning’, in Eva Moberg (ed.), Prima materia: Texter i urval, Stockholm: Ordfront, pp. 11–36.

Mulinari, Diana and Åsa Lundqvist (2017), ‘Invisible, Burdensome and Threatening: The Location of Migrant Women in the Swedish Welfare State’, in Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard (eds), Reimagineering the Nation: Essays on Twenty-First-Century Sweden, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 119–138.

Myrdal, Alva (1944), Folk och familj, Stockholm: KFs bokförlag.

Myrdal, Alva and Viola Klein (1957), Kvinnans dubbla roller, Stockholm: Barnängens förlag.

Myrdal, Alva and Gunnar Myrdal (1934), Kris i befolkningsfrågan, Stockholm: Bonniers förlag.

Neymark, Ejnar (1945), Att välja yrke: En bok för pojkar och flickor i skolåldern, Stockholm: Statens Arbetsmarknadskommission & Aktiebolaget Hasse W. Tullberg, Esselte AB.

Nyberg, A. (2012), ‘Gender Equality Policy in Sweden: 1970s–2010s’, Nordic Journal of Working Life Studies, 1 (4), 67–84.

Nycander, Svante (2002), Makten över arbetsmarknaden: Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal, Stockholm: SNS förlag.

O’Connor, J. (1993), ‘Gender, Class and Citizenship in the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical and Methodological Issues’, British Journal of Sociology, 44 (3), 501–518.

O’Connor, Julia, Ann Shola Orloff and Sheila Shaver (1999), States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United States, Cambridge: Cambridge University Press.

Ohlander, Ann-Sofe (1992), ‘The Invisible Child? The Struggle for a Social Democratic Family Policy in Sweden, 1900–1960’, in Gisela Bock and Pat Thane (eds), Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States 1880s–1950s, London: Routledge, pp. 60–72.

Ohlsson Fakir, Ida (2015), Nya rum för socialt medborgarskap: Om vetenskap och politik i ‘Zigenarundersökningen’ – en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962–1965, Växjö: Linnaeus University Press.

Olick, Jeffrey K., Vered Vinitzky-Seroussi and Daniel Levy (eds) (2011), The Collective Memory Reader, Oxford: Oxford University Press.

Olofsson, Jonas and Eskil Wadensjö (2009), Arbetsmarknadspolitik: Förändrade förutsättningar och nya aktörer, Stockholm: SNS förlag.

Orloff, Ann Shola (1992), The Politics of Pensions: A Comparative Analysis of Britain, Canada, and the United States, 1880–1940, Madison: University of Wisconsin Press.

Orloff, A.S. (1993), ‘Gender and the Social Rights of Citizenship: State Policies and Gender Relations in Comparative Perspective’, American Sociological Review, 58 (3), 303–328.

Orloff, A.S. (1996), ‘Gender and the Welfare State’, Annual Review of Sociology, 22 (4), 51–70.

Orloff, Ann Shola (2005), ‘Social Provision and Regulation’, in Julia Adams, Elisabeth Clemens and Ann Shola Orloff (eds), Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology, Durham, NC: Duke University Press, pp. 190–224.

Orloff, Ann Shola (2006), ‘From Maternalism to “Employment for All”: State Policies to Promote Women’s Employment across the Affluent Democracies’, in Jonah D. Levy (ed.), The State after Statism: New State Activities in the Age of Liberalization, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 230–268.

Pfau-Effinger, Birgit (2004), Development of Culture, Welfare States and Women’s Employment in Europe, Farnham: Ashgate.

Pierson, Paul (ed.) (2001), The New Politics of the Welfare State, Oxford: Oxford University Press.

Pierson, Paul (2004), Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rapport till Förenta Nationerna över kvinnornas status i Sverige (1968), Stockholm: Utrikesdepartementet.

Rehn, Gösta (1988), Gösta Rehn: Full sysselsättning utan inflation, Stockholm: Tiden.

Rehnberg, Bertil (1999), Till arbetsmarknadens förfogande: En personlig skildring av den svenska arbetsmarknadens utveckling, Stockholm: Hjalmarson & Högberg förlag.

Roman, Christine (2008), ‘Academic Discourse, Social Policy and the Construction of New Families’, in Kari Melby, Anna-Birte Ravn and Christina Carlsson Wetterberg (eds), Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia: The Limits of Political Ambition?, Bristol: Policy Press, pp. 101–118.

Rothstein, Bo (1980), ‘AMS som socialdemokratisk reformbyråkrati’, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 18, 56–76.

Rothstein, B. (1982), ‘Från “Det svenska systemet” till “Den svenska modellen” eller Fanns det en arbetsmarknadspolitik före AMS’, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 23–24, 3–31.

Rothstein, Bo (1992), Den korporativa staten: Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik, Stockholm: Norsteds juridik.

Rothstein, Bo (1996), The Social Democratic State: The Swedish Model and the Bureaucratic Problem of Social Reforms, Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

Rothstein, Bo (2005), ‘Från ämbetsverk till ideologiska statsapparater’, in Bo Rothstein and Lotta Vahlne Westerhäll (eds), Bortom den starka statens politik?, Stockholm: SNS förlag, pp. 186–220.

Rothstein, Bo and Sven Steinmo (eds) (2002), Restructuring the Welfare State: Political Institutions and Policy Change, New York: Palgrave Macmillan.

Rueschemeyer, Ditmar and Theda Skocpol (eds) (1996), States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Runcis, Maja (1998), Steriliseringar i folkhemmet, Stockholm: Ordfront.

Sainsbury, Diane (1996), Gender Equality and Welfare States, Cambridge: Cambridge University Press.

Sainsbury, Diane (1999), ‘Gender and Social-Democratic Welfare States’, in Diane Sainsbury (ed.), Gender and Welfare State Regimes, Oxford: Oxford University Press, pp. 75–116.

Sainsbury, D. (2001), ‘Gender and the Making of Welfare States: Norway and Sweden’, Social Politics, 8 (1), 113–143.

Salonen, Tapio (2009), ‘Aktivering i socialt arbete: Dåtid och nutid’, in Håkan Johansson and Iver Hornemann Møller (eds), Aktivering: Arbetsmarknadspolitik och social arbete i förändring, Malmö: Liber.

Schäfer, Armin and Wolfgang Streeck (eds) (2013), Politics in the Age of Austerity, Cambridge: Polity Press.

Schierup, Carl-Ulrik (2010), ‘Diversity’ and Social Exclusion in Third Way Sweden: The ‘Swedish Model’ in Transition, 1975–2005, TheMES: Themes on Migration and Ethnic Studies no. 35, Linköping: REMESO, Linköping University.

Schierup, Carl-Ulrik, Peo Hansen and Stephen Castels (eds) (2006), Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma, Oxford: Oxford University Press.

Schön, Lennart (1995), Omvandling och obalans: Mönster i ekonomisk utveckling, Stockholm: Fritzes.

Schön, Lennart (2000), En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm: SNS förlag.

Skocpol, Theda (ed.) (1984), Vision and Method in Historical Sociology, New York: Cambridge University Press.

Skocpol, Theda (1992), Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origin of Social Policy in the United States, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Skolöverstyrelsen (1972), Arbetsmarknadsutbildning – en presentation, Stockholm: Liber.

Sommestad, Lena (2001), ‘Lovsång till mejerskan: Om den föränderliga kvinnligheten’, in Ulla Wikander (ed.), Det evigt kvinnliga: En historia om förändring, Lund: Studentlitteratur, pp. 214–235.

SOU 1944:12, Utredningar ang. ekonomisk efterkrigsplanering, Stockholm: Finansdepartementet.

SOU 1946:44, Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation del 1: Den offentliga arbetsförmedlingen under krigsåren, Stockholm: Finansdepartementet.

SOU 1947:24, Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan, Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 1964:36, Ökat stöd till barnfamiljer, Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 1965:9, Arbetsmarknadspolitik: Betänkande avgivet av 1960 års arbetsmarknadsutredning, Stockholm: Inrikesdepartementet.

SOU 1967:18, Invandringen: Problematik och handläggning: Utlänningsutredningens betänkande II, Stockholm: Inrikesdepartementet.

SOU 1967:52, Barnbidrag och familjetillägg, Stockholm: Socialdepartementet.

SOU 1968:60, Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken: Huvudrapport: Statskontorets översyn av arbetsmarknadsverkets organisation, Stockholm: Inrikesdepartementet.

SOU 1968:61, Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken, del 2: Specialundersökningar: Statskontorets översyn av arbetsmarknadsverkets organisation, Stockholm: Inrikesdepartementet.

SOU 1976:71, Roller i omvandling: En rapport på uppdrag av Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män av Rita Liljeström m.fl., Stockholm: Justitiedepartementet.

SOU 1979:24, Syesselsättningspolitik för arbete åt alla: Slutbetänkande av sysselsättningsutredningen, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 1979:89, Kvinnors arbete: Om hemarbetande kvinnors situation, kvinnors försörjning, barns omsorg och mäns delaktighet i det oavlönade hemarbetet, Stockholm: En rapport från Jämställdhetskommittén.

SOU 1984:31, Arbetsmarknadspolitik under omprövning: Betänkande av delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning (EFA), Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 1990:31, Perspektiv på arbetsförmedlingen, Stockholm: EFA.

SOU 2014:81, Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden, Stockholm: Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

SOU 2015:50, Hela lönen, hela tiden: Utmaningar för ett jämställt arbetsliv, Stockholm: Betänkande av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Stanfors, Maria (2007), Mellan arbete och familj, Stockholm: SNS.

Statistics Sweden (2014), På tal om kvinnor och män, Stockholm: SCB.

Statistics Sweden (2016), På tal om kvinnor och män, Stockholm: SCB.

Steinmo, Sven (2013), ‘Governing as an Engineering Problem: The Political Economy of Swedish Success’, in Armin Schäfer and Wolfgang Streeck (eds), Politics in the Age of Austerity, Cambridge: Polity Press, pp. 84–107.

Streeck, Wolfgang and Kathleen Thelen (eds) (2005), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford: Oxford University Press.

Sundström, Marianne (1987), A Study in the Growth of Part-Time Work in Sweden, Stockholm: Department of Economics, Stockholm University.

Sundström, Marianne (1992), ‘Part-Time Work in Sweden and Its Implications for Gender Equality’, in Nancy Folbre (ed.), Issues in Contemporary Economics, Vol. 4: Women’s Work in the World Economy, London: Macmillan, pp. 213–223.

Taylor-Gooby, Peter (ed.) (2004), New Risks, New Welfare?, Oxford: Oxford University Press.

Thelen, Kathleen (2004), How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan, Cambridge: Cambridge University Press.

Thompson, Paul (2000), The Voice of the Past: Oral History, Oxford: Oxford University Press.

Thomson, Arthur (1944), ‘Gammal och ny arbetslöshetspolitik’, in Per Albin Hansson (ed.), Ett genombrott: Den svenska socialpolitiken: Utvecklingslinjer och framtidsmål (Festskrift till Gustav Möller), Stockholm: Tidens förlag, pp. 68–84.

Torfing, J. (1999), ‘Workfare with Welfare: Recent Reforms of the Danish Welfare State’, Journal of European Social Policy, 9 (1), 5–28.

Tydén, Mattias (2002), Från politik till praktik: De svenska steriliseringslagarna 1935–1975, Stockholm Studies in History no. 63, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.

Ulmanen, Petra (2015), Omsorgens pris i åtstramningstid: Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv, Stockholm: Institutionen för socialt arbete.

Ulmanen, P. and M. Szebehely (2015), ‘From the State to the Family or to the Market? Consequences of Reduced Residential Eldercare in Sweden’, International Journal of Social Welfare, 24 (1), 81–92.

Wadensjö, Eskil (1998), ‘Arbetsmarknadspolitiken under AMS’ första halvsekel’, in Berndt Molin (ed.), Visioner och vardagar: 50 års aktiv arbetsmarknadspolitik, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, pp. 51–78.

Wadensjö, Eskil (2001), ‘The Labour Market Policy – Rehn or Rubbestad’, in Henry Milner and Eskil Wadensjö (eds), Gösta Rehn, the Swedish Model and Labour Market Policies: International and National Perspectives, Aldershot: Ashgate, pp. 3–11.

Wadensjö, E. (2012), ‘Rudolf Meidner – nationalekonom 1914–2005’, Ekonomisk debatt, 4, 57–66.

Wadensjö, Eskil, Åke Dahlberg and Bertil Holmlund (1988), ‘Inledande presentation och analys’, in Gösta Rehn, Gösta Rehn: Full sysselsättning utan inflation, Stockholm: Tiden, pp. 11–50.

Wikander, Ulla (1999), Kvinnoarbete i Europa, 1789–1950: Genus, makt och arbetsdelning, Stockholm: Atlas.